Publicerat 26 mars, 2021

Odd Mollys modeverksamhet förvärvas av We Are Spindye – ska renodla till logistikfastigheter

Mode- och fastighetsbolaget Odd Mollys modeverksamhet förvärvas nu av textilfärgningsbolaget We Are Spindye för en total köpeskilling om 166 miljoner kronor genom cirka 7,7 miljoner nyemitterade aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Odd Molly kommer därigenom äga 53 procent av WRSD, som även ska byta namn till Nordic Fashion Tech Group. Innehavet ska Odd Molly senare dela ut till existerande aktieägare. På så sätt renodlas Odd Molly till ett fastighetsbolag med fokus på lager och logistik.

WRSD får även secondhand-marknadsplatsen Used By i köpet, och målet i den nya koncernen ska vara att förvärva tekniklösningar, modeföretag med innovativa affärsmodeller, infrastruktur med mera inom industrin.

De nyemitterade aktierna i textilfärgningsbolaget printades på den volymvägda genomsnittskursen om 21,32 kronor.

We Are Spin Dye avser att vara fortsatt noterat på NGM även efter namnbytet till Nordic Fashion Tech Group.

"Genom förvärvet tar vi första steget i skapandet av inte bara en ny koncern med hållbarhetsfokus utan även ett nytt ekosystem - där vi förenar hållbara produkter med innovativ teknik och nya affärsmodeller. Vi bedömer att tiden för denna typ av verksamheter är nu och att vi kan utnyttja marknadskonsolideringen till att skapa en stark internationell plattform med hållbarhetsfokus som driver, investerar i samt förvärvar bolag med klimatsmarta affärsmodeller och innovativa digitala lösningar", säger Christian Rasmussen, styrelseordförande för WRSD.

Transaktionen behöver godkännande vid årsstämman i Odd Molly.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]