Publicerat 22 december, 2020

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park tecknar avsiktsförklaring att uppföra logistikbyggnader

Mode- och fastighetsbolaget Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park tecknar avsiktsförklaring att uppföra logistikbyggnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillträdde den 15 december ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Intresset från olika aktörer som önskar etablera sig på området är stort. Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park har idag tecknat bolagets första två avsiktsförklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om 6 000 kvadratmeter på området, med planerad inflyttning i november 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 miljoner kronor, med en genomsnittlig hyrestid om nio år. Slutliga avtal och byggstart är villkorat av bygglov och andra sedvanliga tillstånd.

Vaggeryd Logistik Park är logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med skyltläge utmed E4:an, söder om Jönköping.

Den 15 december tillträdde Odd Molly ett fastighetsbestånd i Vaggeryd. Förvärvet inkluderade två förvaltningsfastigheter samt ett större markutvecklingsområde beläget längs E4 i Vaggeryd. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter.

Det uppskattas att det på området successivt kommer finnas möjlighet att uppföra mellan 120 000 till 160 000 kvadratmeter logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1,5 miljarder kronor. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, ska delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]