Publicerat 27 augusti, 2021

Odd Molly vände till positivt rörelseresultat under Q2

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly ökade sin omsättning under andra kvartalet jämfört med året innan. Bolaget vände till ett positivt rörelseresultat under perioden.

Omsättningen steg till 60,0 miljoner kronor (35,0). De totala intäkterna uppgick till 79,0 miljoner kronor (37,7).

"Modeverksamhetens intäkter uppgick till 60,2 miljoner kronor (35,1) där försäljningen via den egna webshopen visade stark tillväxt om cirka 59 procent medan försäljningen från de egna butikerna påverkades negativt av planenliga nedstängningar samt minskat kundflöde till följd av pandemin", säger vd Jennie Högstedt Björk.

Intäkterna från fastighetsverksamheten uppgick till 18,9 miljoner kronor (2,6). Enligt Odd Molly-chefen har verksamheten präglats av en hög aktivitetsnivå med flera förvärv under kvartalet.

”Merparten av fastigheterna som förvärvats har långa hyresavtal och låga drift- och underhållskostnader vilket skapar stabila kassaflöden och ytterligare framtida potential för värdeskapande”, säger Jennie Högstedt Björk.

Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (-9,3), med en rörelsemarginal på 7,8 procent.

Resultatet före skatt var 102,1 miljoner kronor (-11,0).

Resultatet efter skatt blev 78,8 miljoner kronor (-11,2), och per aktie 1,04 kronor (-0,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -10,3 miljoner kronor (11,0).


Odd Molly, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning60,035,071,4%
Rörelseresultat4,7-9,3
Rörelsemarginal7,8%
Resultat före skatt102,1-11,0
Nettoresultat78,8-11,2
Resultat per aktie, kronor1,04-0,30
Kassaflöde från löpande verksamhet-10,311,0

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]