Publicerat 30 mars, 2021

Odd Molly tillträder aviserat förvärv av fastigheter i Båstad och Laholm

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly har idag ingått slutligt avtal samt tillträtt de tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige där det, som tidigare meddelats, ingicks en initial avsiktsförklaring den 22 december 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om 6,1 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om 4,8 miljoner kronor. I förvärvet ingår även en self storage-verksamhet. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 miljoner kronor. "Affären tillför stabila kassaflöden samtidigt som det möjliggör stora tillväxtmöjligheter inom self storage-rörelsen", skriver bolaget.

De två största fastigheterna är belägna i Båstad kommun och den mindre fastigheten är belägen i Laholms kommun. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om knappt 9 000 kvadratmeter.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 47 miljoner kronor för samtliga förvärv. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 1,44 miljoner nya A-aktier till teckningskursen 16 kronor per aktie, motsvarande ett belopp om 23 miljoner kronor, samt genom banklån och säljarreverser.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]