Publicerat 5 maj, 2021

Odd Molly placeras på observationslistan på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har beslutat att placera mode- och fastighetsbolaget Odd Mollys aktier på observationslistan. Det framgår av ett börsmeddelande.

Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan en emittent ges observationsstatus om emittenten planerar eller har genomgått så pass genomgripande förändringar i dess verksamhet eller organisationen att emittenten vid en helhetsbedömning framstår som ett helt nytt bolag.

Bakgrunden är att Odd Molly ingått avtal om försäljning av klädverksamheten till We Are Spindye mot betalning av aktier i We Are Spindye. Odd Molly planerar att dela ut aktierna i We Are Spindye till aktieägarna och att bolaget därigenom skulle komma att bli ett renodlat fastighetsbolag.

Nasdaq Stockholm därför kommer att genomföra en granskning av Odd Molly i syfte att säkerställa att bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]