Publicerat 18 juni, 2021

Odd Molly köper tre fastigheter i Göteborg

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly har ingått avtal med HanssonGruppen EBJ rörande ett förvärv av tre stycken fastigheter för ett underliggande värde om 176 miljoner kronor.

Fastigheterna väntas generera hyresintäkter om cirka 10,4 miljoner kronor per år och med ett driftnetto på cirka 9,9 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan är 11 400 kvadratmeter. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallat forward funding-koncept. Dessa planeras att färdigställas under den andra halvan av nästa år.

"Förvärvet bidrar ytterligare till att stärka vår position som en utmanare på lager- och logistikmarknaden. Det är extra roligt att genomföra våra första förvärv i Göteborgsregionen, i strategiskt bra lägen runtom Göteborg intill E6 och E20. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med HanssonGruppen/EBJ som en regional partner. Vi är samtidigt väldigt glada att addera Bengt Kjell med sin stora erfarenhet till listan av aktieägare och att Phoenix Insurance Company, som en mycket välrespekterad institutionell investerare, ökar sitt ägande i Odd Molly", säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Finansiering sker via främst nyemission av stamaktier samt genom banklån och säljarreverser. Odd Molly genomför en riktad nyemission till en teckningskurs på 18 kronor. Tecknare är Bengt Kjell, som tecknar en halv miljon aktier, samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Company. Dessa tecknar cirka 1,67 miljoner aktier. Totalt reser Odd Molly 39 miljoner kronor före emissionskostnader.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]