Publicerat 16 juli, 2021

Odd Molly ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av fastighetsportfölj för cirka 400 miljoner

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av sex fastigheter belägna i Karlskoga och Kristinehamn med ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter. Fastigheterna är nästan fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om cirka 29 miljoner kronor.

Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år. Planerad tillträdesdag är den 1 november. Finansiering sker via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 miljoner kronor och preliminärt cirka 5,4 miljoner nya stamaktier av Serie A till kurs 19,00 kronor, banklån och säljarrevers.

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]