Publicerat 21 oktober, 2020

Odd Molly genomför nyemissioner på totalt 245 miljoner kronor, köper fastigheter för 354 miljoner kronor

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly genomför flera nyemissioner på totalt 245 miljoner kronor, fördelat på en fullt garanterad företrädesemission om 110 miljoner kronor och riktade emissioner om 135 miljoner kronor. Bolaget förvärvar också en fastighetsportfölj till ett värde av 354 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om 46 400 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om 23,9 miljoner kronor med ett driftnetto om 21,4 miljoner kronor.

Markområdet omfattar sammanlagt 380 000 kvadratmeter med fyra existerande fastigheter, varav 240 000 kvadratmeter omfattar utvecklingsområdet Vaggeryd Logistik Park. Underliggande fastighetsvärden för samtliga transaktioner uppgår till 354 miljoner kronor. Transaktionerna sker genom ett antal bolagsförvärv. Tillträdena är planerade till den 15 december 2020.

Odd Molly genomför riktade nyemissioner på högst 6,70 miljoner A-aktier till teckningskursen 14 kronor per aktie till säljarna av fastighetsbolagen, motsvarande 94 miljoner kronor.

Odd Molly har även beslutat att genomföra en riktad nyemission på 3,00 miljoner A-aktier till teckningskursen 14 kronor per A-aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group, motsvarande 42 miljoner kronor.

Företrädesemissionenär på 110 miljoner kronor. Villkoren är 1:6, vilket innebär att sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningksursen 12 kronor per A-aktie. Nyemissionen är fullt garanterad av några av Odd Mollys största aktieägare; Ilija Batljan (genom bolag), Rutger Arnhult (genom bolag), Patrik Tillman (genom bolag) samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group.

Sista handelsdag i aktien inklusive teckningsrätt är den 18 november och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 19 november. Teckningstiden löper från 24 november till 8 december och handel med teckningsrätter sker den 24 november till 4 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]