Publicerat 31 mars, 2021

Odd Molly förvärvar tre lager- och logistikfastigheter i Borås värderade till 137 miljoner kronor

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly har tecknat avtal om att förvärva tre lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 miljoner kronor. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 miljoner kronor med ett driftnetto om 9,0 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna har en samlad uthyrningsbar area om knappt 14 500 kvadratmeter. De tre fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen i Borås med närhet till väg 40 som trafikerar sträckan Jönköping till Göteborg.

Förvärven sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade till 62 miljoner kronor. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 2,4 miljoner nya A-stamaktier till kursen 16 kronor per aktie, motsvarande ett belopp om 38,4 miljoner kronor, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträdesdagen är planerad till den 15 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]