Publicerat 18 augusti, 2020

Odd Molly förvärvar fastigheter i Småland, planerar riktade nyemissoner

Odd Molly International har ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 128 miljoner kronor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 miljoner kronor och driftnetto om cirka 9,8 miljoner kronor. Tillträdet är planerat till den 1 september 2020.

Odd Molly planerar genomföra riktade nyemissioner om totalt drygt 34 miljoner kronor enligt följande:

I samband med tillträdet av förvärvet planeras en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 kronor per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter.

Därutöver planeras en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,8 kr per aktie till en grupp investerare bestående av Rolf Alexander, Annika Alexander, Anemone Holding samt Magnus Yllmark, från vilka Odd Molly har erhållit bindande teckningsförbindelser.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]