Publicerat 13 januari, 2021

Odd Molly förvärvar fastighet i Varberg för 37 miljoner kronor

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 miljoner kronor. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om 5,5 miljoner kronor under ett tioårigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om 4,9 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till 37 miljoner kronor. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till 16 kronor per aktie, motsvarande 14,8 miljoner kronor, samt genom banklån och säljarreverser.

Fastigheten har en uthyrbar area om 9 400 kvadratmeter och är fullt uthyrd. På fastighetens totala area om 20 300 kvadratmeter finns ytterligare outnyttjad byggrätt. Fastigheten är belägen i Nedregårdens industriområde mellan Varbergs centrum och E6.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]