Publicerat 2 februari, 2021

Odd Molly får klartecken för utökade byggrätter i Vaggeryd Logistikpark

Mode- och fastighetsbolaget Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark får klartecken för utökade byggrätter. Det frramgår av ett pressmeddelande.

Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari nu meddelat bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikparks ansökan. Ansökan gällde bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder. Därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten. Det handlar om ett logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark

Odd Molly har också knutit till sig Johan Jörgner som ansvarig projektledare. Han lämnar efter avslutad anställning rollen som projektledare på Bockasjö.

Givet slutlig detaljplan i linje med planbeskedet utökas möjliga byggrätter till 150 000 tilll 180 000 kvadratmeter logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 miljoner kronor. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, ska delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]