Publicerat 18 augusti, 2021

Obos minskar omsättningen men ökar resultatet – positiv resultatpåverkan från sålda JM-aktier

Bostadsutvecklaren Obos redovisar minskande omsättning men stärkt resultat, till följda av sålda JM-aktier, under det första halvåret jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen sjönk 21,9 procent till 5 034 miljoner norska kronor (6 447).

Obos sålde 2 345 bostäder under halvåret, varav Obos andel utgjorde 2 135 bostäder (1 400), en ökning med 52 procent mot samma period föregående år.

Bostadsförsäljningen i Sverige ökade också med 52 procent till 1 072 (705).

Resultatet före skatt var 3 121 miljoner norska kronor (1 533). Obos resultat påverkades positivt av en vinst på 2,1 miljarder norska kronor från försäljningen av aktierna i JM, som köptes av det svenska fastighetsbolaget SBB.

Resultatet efter skatt blev 3 037 miljoner norska kronor (1 488), en ökning med 104,1 procent mot föregående år.

Vid halvårsskiftet slut hade Obos 6 643 bostäder under produktion, vara Obos andel uppgår till 5 674 (4 413), en ökning med 29 procent mot samma period föregående år. Antalet bostäder under produktion i Sverige ökade med 27 procent till 2 059 (1 625).

I rapporten uppger Obos att avyttringen av JM-aktierna frigjort kapital som ska användas för organisk tillväxt i Sverige och Norge, med målet att bygga fler bostäder och introducera boköpmodeller som sänker trösklarna in på bostadsmarknaden.

Obos, MNOKH1-2021H1-2020Förändring
Nettoomsättning5 0346 447-21,9%
Resultat före skatt3 1211 533103,6%
Nettoresultat3 0371 488104,1%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]