Soffan som visar grönt när de boende lyckas får ner sin elförbrukning.
Publicerat 5 december, 2018

Öbo jagar effekt med soffa

Nu aviserar elnätsföretagen nya prislistor som gör det dyrare att köpa el när förbrukningen i nätet är som störst. Örebrobostäder är ett av de bolag som redan nu arbetar proaktivt genom att kapa effekttopparna.

Det börjar bli rejält trångt i elnäten. I somras varnade Svenska kraftnät för kommande elbrist.  Orsaken är att det inte går att överföra energi i tillräcklig fart från norra till södra Sverige.

[ Annons ]

För Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder, kommer detta inte som någon överraskning.

– Effektbristen är en påtaglig verklighet och en fråga som överraskat även de stora elbolagen. De har haft fel i sina prognoser gällande när det skulle bli trångt i elnäten. Baserat på den gamla ordningen så hade det naturliga för energibolagen varit att vända sig till Svenska kraftnät för att allokera mer effektresurser. Den vägen kommer att ta för lång tid och därför måste man vända sig åt andra hållet: slutanvändarna. Och vi kan genom att agera som flexibla effektresurser bli en del av lösningen, säger Jonas Tannerstad.

Effektbristen har redan fått praktiska konsekvenser.  Amazon Web Services öppnade datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Men nu slukar serverhallarna så mycket el att det utgör ett hinder för nya företag som vill etablera sig i området. De har så stora effektbehov att elnätsföretagen förnärvarande har problem att klara av det.

Effekttopparna uppstår också morgontid då de flesta av oss lagar frukost, laddar klart elbilen och sätter på diskmaskinen. Det är i ljuset av detta man ska se att Vattenfall i veckan flaggade för en helt ny prislista där kundernas effekttoppar påverkar priset. Med det nya systemet hoppas Vattenfall få fler att använda el när det finns ledig kapacitet i kablarna.

– Det börjar bli mer trångt i näten, vi vill att kunderna ska bli mer aktiva för ett mer effektivt utnyttjande av elnätet, säger Lee Gidlöf, kommunikationschef på Vattenfall Eldistribution till TT.

Vinnarna blir de kunder som kan styra över sin elanvändning. Örebrobostäder är visserligen inte kopplade till Vattenfalls nät. Ellevio, som äger elnätet här, har ännu inte fattat beslut om effekttariffer.

– Vi tittar på det, men det finns inga beslut tagna, säger bolagets presschef Jonatan Björck till TT.

Det lär hur som helst komma. Därför arbetar Örebrobostäder redan idag aktivt med att se över åtgärder som påverkar effektuttaget.

– Vi gör våra hus smarta, och smarta tillsammans. Vi förser dem med energilager och i förra veckan fick vi igång ett system med V2G (Vehicle To Grid) där elbilarnas batterier blir en del av den flexibla effektresurs som byggnaden utgör. Rätt tänkt behöver inte utbyggnad av elbilsladdning bli det bekymmer som många målar upp. Elbilar tillsammans med stationära batterier kan på ett kraftfullt sätt bidra till lösningen på att det är trångt i elnäten, berättar Jonas Tannerstad.

Örebrobostäder har utvecklat ett öppet industriellt styrsystem. Nu kommer man att ta nästa steg där huset i sig självt aktivt ska ta beslut att hålla tillbaka effektuttag. Det kan innebära att systemet själv drar ner på viss ventilation, belysning och hissfunktionalitet. I tvättstugorna finns stor potential. Där kan systemet under korta stunder dra ner på tillgänglig eleffekt så att värmetillförsel i torkskåp temporärt minskas. Men det handlar också om väldigt enkla åtgärder.

– Bokningstiderna för enskilda rum i en tvättstuga kommer förskjutas för att på ett enkelt sätt bidra till att hålla nere effektuttaget kring de mest kritiska perioderna på dygnet, säger Jonas Tannerstad.

Visualisering blir ett viktigt verktyg för att inkludera hyresgästerna i effektfrågan. Den 12 december invigs ett projekt. Fem lysande soffor ska placeras ut i beståndet. Förutom att erbjuda plats för vila och eftertanke så är tanken att göra det tydligare för hyresgästerna hur mycket ström som går åt. Vid effekttoppar lyser soffan rött.  Men när de boende sparar på elen ändras färgen gradvis till grönt. Här kan du se ett tv-inslag där Jonas Tannerstad berättar hur det är tänkt att funka.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]