[ Annons ]

Nytvättade kläder är den doft som flest vill ha på jobbet enligt en ny undersökning från Entreprenörsföretagen. Men det är inte bara lukten som deltagarna hade synpunkter på. Sju av tio uppger att de presterar sämre på grund av dålig ventilation.
Publicerat 21 maj, 2015

Nytvättat är svenskarnas önskedoft på jobbet

Nytvättade kläder är den doft som flest vill ha på jobbet enligt en ny undersökning från Entreprenörsföretagen. Men det är inte bara lukten som deltagarna hade synpunkter på. Sju av tio uppger att de presterar sämre på grund av dålig ventilation.

Entreprenörföretagen har tillfrågat yrkesarbetande svenskar om vad som skulle kunna förbättras i deras fysiska arbetsmiljö.

[ Annons ]

En av tre uppger att ventilationen behöver förbättras, En av fem har haft problem med koncentrationssvårigheter och 16 procent med nedstämdhet.

Så manga som sju av tio uppger att de presterar sämre på grund av bristfällig ventilation.

– Undersökningen bekräftar vikten av bra luft för att vi ska kunna fungera på jobbet och värdet av att använda ventilationsföretag med kunnig personal. Problem med värme/kyla har ju också ofta sin grund i dålig ventilation, säger Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen.

I enkäten framgår också vilken lukt man stör sig mest på och hur man skulle önska att det doftade på arbetsplatsen. Svettlukt är den lukt som är mest störande på jobbet, det uppger nästan en av fem. På andra plats kommer stark parfym med och på tredje plats dålig lukt på toaletterna.

I den yngsta åldersgruppen, 18-22 år, är det en av tre (32 procent) som stör sig på svettlukt, jämfört med endast 16,5 procent av 36-55-åringarna. Stark parfym irriterar däremot 18 procent av 36-55-åringarna men endast 4,5 procent av 18-22-åringarna.

Minst populära lukterna på jobbet:

Svettlukt (20 procent)

Stark parfym (16 procent)

Dålig lukt på toa (10 procent)

Avlopp (9,5 procent)

Matos från kollegors lunchlådor (6,5 procent)

Soplukt (6 procent)

 

Mest populära lukterna på jobbet:

Nytvättad tvätt (12,5 procent)

Havsbris (9,5 procent)

Såpa/rengöringsmedel (9 procent)

Nybakade bullar (8,5 procent)/
Färska blommor (8,5 procent)

Granskog (4 procent)

 

Om undersökningen
Undersökningen gjordes av Snabba Svar i april 2015 med 709 svenska yrkesarbetande svenskar i åldrarna 18-70 år. Respondenterna är statistiskt fördelade med avseende på ålder, kön och geografi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]