[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 20 mars, 2023

Nytt verktyg kan minska byggnaders klimatavtryck

Arkitema och COWI har utvecklat ett livscykelanalysverktyg som jämför hur olika volymer, stommar eller material påverkar en byggnads klimatpåverkan.

Det bästa och mest effektiva sättet att minska en byggnads klimatpåverkan är att i ett tidigt skede titta på alternativ kring byggnadens form och stomme. I senare skeden blir anpassningarna dyra och ger mindre effekt.

Därför har Arkitema och COWI utvecklat ett livscykelanalysverktyg som kopplas till den digitala projektmodellen och som snabbt, i realtid och redan i förstudie eller programskede ger en överblick över olika alternativ.

[ Annons ]

Verktyget LCA Design Tool använder miljövarudeklarationer och Boverkets schablonvärden för att jämföra hur olika volymer, stommar eller material påverkar utfallet. Detta görs i tidiga skeden som detaljplan, förstudie och programhandling för att få störst effekt. Kunden kan se förändringarna i diagram i realtid och få detaljerade rapporter med förslag på alternativ och hur mycket dessa pressar ner hela projektets klimatavtryck.

Varje element i den digitala modellen kan bytas ut mot olika alternativ och jämföras i realtid.

– Redan nu är olika certifieringar obligatoriska för att få fördelaktigare finansiering. De kommande gränsvärdena i Boverkets byggregler kommer förmodligen att ligga 20-30 procent lägre än hur vi bygger traditionellt. Därför måste vi börja planera redan nu, kommenterar Aija Baumane, hållbarhetsspecialist på Arkitema.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]