[ Annons ]

Kajsa Hessel, vd, Svensk Byggtjänst.
Publicerat 24 februari, 2022

Nytt verktyg för funktionsupphandling

Nu lanserar Svensk Byggtjänst nya AMA Funktion som ska göra det enklare att handla upp totalentreprenader.

Med AMA Funktion 22 får beställare och deras konsulter nu ett verktyg för att enklare ställa krav i sina funktionsupphandlingar.

– AMA Funktion är faktiskt den första nya AMA:n på över 20 år. Bakom den ligger ett gediget engagemang och arbete, både av oss på Svensk Byggtjänst och av de referensgrupper som bidragit till innehållet. Det är branschnytta på riktigt, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst.

[ Annons ]

AMA Funktion kan även användas som underlag för upphandling av projektering inför en utförandeentreprenad eller av arkitekter för att upprätta rumsfunktionsprogam. Med verktyget samlas samtliga krav på ett enda ställe.

I verktyget AMA Funktion skapar användaren sin funktionsbeskrivning med hjälp av ett urval kravmallar. Här finns kravstrukturer och tillhörande råd- och anvisningstexter specifika för respektive projekt. Idag finns kravmallar för flerbostadshus, äldreboende och förskola. Antalet kravmallar kommer att utökas allteftersom.

– Mallarna fungerar som en checklista som är anpassad efter det aktuella projektet. Svensk Byggtjänst har gjort det stora arbetet med att bygga upp en enhetlig kravstruktur som gör det enklare att beskriva funktionskraven, från samtliga fackområden, knutet till specifika byggnadsverk, utrymmen och byggdelar, förklarar Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion på Svensk Byggtjänst.

Enligt Svensk Byggtjänst minskar risken för fel och missförstånd mellan leden senare i byggprocessen när allt finns samlat på ett enda ställe. Funktionsbeskrivningen gör det också lättare att handla upp på andra kriterier än pris, som exempelvis hållbarhetskrav.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]