Publicerat 8 oktober, 2015

Nytt transaktionsrekord kan vara nära

Efter en stillsam inledning på året tog transaktionsmarknaden fart, och det rejält. Under årets tredje kvartal redovisar Savills en ökning med 43 procent jämfört mot samma kvartal i fjol.

Under tredje kvartalet har volymerna på den svenska transaktionsmarknaden ökat stadigt och fastigheter för cirka 36 miljarder kronor har omsatts. Det motsvarar en ökning med hela 43 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Därmed har fastigheter för 102 miljarder kronor omsatts hittills under 2015.

[ Annons ]

Jämfört med de tre första kvartalen 2014 är årets volym 11 procent högre, vilket innebär att transaktionsmarknaden kan nå nya rekordnivåer om det fjärde kvartalet ligger i nivå med fjolåret, det visar nya siffror från fastighetsrådgivningsföretaget Savills.

Portföljaffärerna fortsätter att dominera marknaden och andelen portföljaffärer under året uppgår till cirka 34 procent av det totala antalet affärer, vilket är en rekordhög notering. Volymmässigt svarade portföljaffärerna för hela 60 procent av transaktionsvolymen hittills i år.

– I tider då fastighetsmarknaden är stark tenderar portföljaffärer att dominera. Köparna får avsättning för större volymer kapital och säljarna passar på att renodla sina bestånd. En tydlig indikation på att fastighetsmarknaden kan vara på en konjunkturell topp är att portföljpremierna är tillbaka för första gången sedan 2008, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Företagets senaste rapport avslöjar också ett mycket starkt intresse från utlandet för svenska fastigheter. De utländska aktörerna har förvärvat fastigheter för cirka 26 miljarder kronor under 2015. Det motsvarar cirka 25 procent av transaktionsvolymen i år, vilket är den högsta andelen sedan finanskrisen 2008.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]