[ Annons ]

Framtidsplanerna för stadskvarteret Söderport i Örebro är klara
Publicerat 30 april, 2021

Nytt samarbete ska lyfta Söderport i Örebro

Castellum ingår samarbete med HSB kring nya stadskvartet Söderport i Örebro. Här ska byggas bostäder, förskola, parkering och kontorsbyggnad.

Castellum har förvärvat kontorsbyggrätten av HSB, som ansvarar för lägenheter, förskola och parkeringslösningar i det nya stadskvarteret Söderport, som ingår i det prioriterade utvecklingsprojektet Örnsro.

Söderport omfattar ca 40 000 kvm och byggrätten för kontorshuset är ca 5 200 –7 500 kvm. Förvärvet inkluderar även 50 parkeringsplatser.

[ Annons ]

– Vi kommer att ha en nära dialog med HSB kring utformandet av kontorshuset för att kvarteret ska upplevas som en helhet. Vi ser fram emot att kunna erbjuda kontorsmarknaden ett nytt modernt kontorshus i ett mycket bra läge, säger Nicklas Westberg, affärsområdeschef, Castellum Örebro.

Kontorshuset, som blir porten in till det nya kvarteret, har ett ben i city och ett ben vid stråken kring Svartån och Örnsro. Parternas mål är att hela kvarteret Söderport ska uppfattas som en helhet med stort fokus på hållbarhet och med en grön inramning.

– Vi ser positivt på den variation i stadsmiljön som kontorshuset medför. Vår ambition med området är att skapa ett välplanerat och tryggt bostadskvarter med ca 400 attraktiva lägenheter som har en tydlig miljöprofil, berättar Sara Almcrantz, byggchef på HSB MälarDalarna.

Detaljplanearbete pågår och den nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2021. Om tidsplanen håller innebär det att byggnationen kan påbörjas under 2022.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]