[ Annons ]

Publicerat 23 juni, 2020

Nytt samarbete kring lokala smarta energisystem

E.on och Peab har inlett ett samarbete för att driva på utvecklingen av energisystemet ectogrid i Norden.

E.ons koncept ectogrid kan fastigheter med ett värmeöverskott dela det med fastigheter som är i behov av värme genom ett enkelt plaströrssystem. Principen är ganska enkel. Den överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Men denna balansering av värme och kyla i fastigheten minskar behovet av tillförd energi avsevärt. Läs mer om hur systemet fungerar här.

Nu inleder E.on och Peab ett samarbete med ambitionen att att etablera ectogrid i ett antal områden i Norden.

[ Annons ]

– Kraven från kommuner, kunder och inte minst oss själva är idag mycket höga vad gäller klimat och hållbarhet, vilket påverkar byggandet och utformningen av nya stadsdelar. Att vi nu inlett förhandlingar med E.ON om att tillsammans etablera klimat- och energismarta ectogrid ser jag som ett viktigt steg i riktning mot ett ännu mer hållbart och konkurrenskraftigt byggande, säger Ola Angel, affärsutvecklare El & Energi på Peab.

Målet är att antingen äga och driva lokala ectogrid tillsammans eller, om förutsättningarna finns, avyttra dem till externa kunder.

– För att möjliggöra klimatomställningen krävs samarbete. Därför har E.ON och Peab undertecknat en avsiktsförklaring i syfte att hitta formerna för att i ett samarbete bygga ectogrid runt om i Norden. Med smarta, lokala och kostnadseffektiva energisystem driver vi tillsammans energiomställningen, säger Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions på E.on.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]