Ett nytt samarbete i Linköping ska hjälpa utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden. Foto: Shutterstock.
Publicerat 3 juni, 2016

Nytt samarbete ska ge en väg in på bostadsmarknaden

För att underlätta för utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden har Linköpings kommun, hyresvärdar, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen inlett ett nytt samarbete.

Kommunerna har sedan mars i år krav på sig att ordna boende för nyanlända enligt bosättningslagen. Kravet, tillsammans med den stora efterfrågan på bostäder, innebär ett ökat tryck på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

I Linköping har hyresvärdar, kommunen och Hyresgästföreningen sett ett behov av att se över samarbetsformerns när det gäller organisation och arbetssätt. För att möta det ökade behovet av bostäder och lokaler har därför organisationen “En väg in” bildats.

– För att lösa bostadsbristen bygger vi just nu rekordmånga bostäder i Linköping. Samtidigt behöver vi stärka arbetet med att värna de som har det tuffast på bostadsmarknaden. Det handlar bland annat om personer i behov av sociala stödbostäder och nyanlända invandrare som anvisats till Linköping, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Genom ”En väg in” ansvarar en ny bostadsstrateg för samordning av kommunala boenden som sker i nära samarbete med hyresvärdarna.

– Det finns en vilja från många hyresvärdar att hjälpa till att lösa den svåra situationen. En väg in ska underlätta för hyresvärdarna att komma i kontakt med kommunen och det kommer även att underlätta för kommunens egna förvaltningar, säger bostadsstrategen Fedja Serhatlic.

Hyresvärdarna bistår med lägenheter som kommunen sedan tar ansvar för. Det är kommunen som tecknar hyreskontraktet med hyresvärden och kommunen som betalar hyran till hyresvärden. De boende är i sin tur är ansvarig för sina hyresinbetalningarna till kommunen.

– Fastighetsägarna upplever att nya förutsättningar kräver förstärkt samarbete mellan bostadsmarknadens aktörer. Vi är positiva till att kommunen lyssnat och att dialog har skapats i detta unika samarbete. Exempelvis i form av kommunala åtaganden, ny organisation, en väg in, delaktighet och tydlighet, säger Björn Lundborg på Fastighetsägarna.

För att få en chans att ta över ett förstahandskontrakt måste en blivande hyresgäst visa att han eller hon har skött sitt boende och sina hyresinbetalningar under sina två år i en bostad med kommunalt kontrakt.

Varje fastighetsägare bestämmer själv vilken lägenhet som erbjuds samt när det sker. Till stöd för uthyrningen finns standardiserade avtal, trygghetsjour vid eventuella störningar och tillgång till flerspråkig personal. Kommunen ansvarar också för att ge hyresgästen stöd vid eventuella problem i boendet.

– Vi som privat fastighetsägare ser den här satsningen som ett positivt samarbete med kommunen där flera bostadsaktörer gemensamt försöker att samverka för att minska segregationen, öka och skynda på integrationen samt att vi tillsammans strävar efter att skapa så attraktiva och trygga bostadsmiljöer som möjligt för Linköpings framtida bostadsutveckling, säger Madeleine Landén på RE Fastigheter.

Fakta: En väg in

I samarbetet deltar för närvarande Stångåstaden, Willhem, RE Fastigheter, Lundbergs och Lidéns fastigheter. Dialog med flera andra fastighetsägare pågår.

Hittills ingångna avtal innebär cirka 130-140 lägenheter till och med nästa år.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]