[ Annons ]

Den nordiska byggherreorganisationen, NBO, startar ett projekt för att göra byggprocesserna mer kostnadseffektiva.
Publicerat 2 juni, 2015

Nytt samarbete för kostnadseffektivt byggande

Den nordiska byggherreorganisationen, NBO, startar ett projekt för att göra byggprocesserna mer kostnadseffektiva.

Projektet Byggherrar i Norden har siktet inställt på att identifiera hur byggprocesserna kan bli mer kostnadseffektiva och vilka hinder som måste undanröjas för att vi ska kunna bygga samma typ av hus i alla nordiska länder.

[ Annons ]

– Vi tar ett första steg mot möjligheten att nå en nordisk beställarbas som kan intressera byggindustrin i övriga Europa. Norden behöver harmoniserade tekniska krav, mer konkurrens och fler aktörer på byggmarknaden, säger Kurt Eliasson, ordförande för NBO.

Samtliga nordiska länder, med undantag för Finland, toppar statistiken över byggkostnader i Europa.  Samtidigt har samtliga länder ett stort behov av att bygga fler bostäder. Tanken är att projektet Byggherrar i Norden ska leda till att de som beställer bostäder ska kunna ställa tydligare krav och på så sätt både driva utvecklingen framåt i det egna landet och öppna för konkurrens från grannländerna.

– Med rätt förutsättningar kan vi få en nordisk marknad där fler aktörer arbetar för att få upp volymerna och på så sätt kunna leverera mer prispressade produkter än vad vi ser idag. Särskilt skulle en större gemensam marknad kunna driva utvecklingen i positiv riktning och få fler företag att arbeta med en mer industrialiserad byggprocess. Därmed skulle vi även få ned byggkostnaderna, säger Kurt Eliasson.

De svenska NBO-medlemmar som ingår i projektgruppen är Johan Nyman från Riksbyggen, Magnus Knutsson från HSB och Sabos Jonas Högset, som också är arbetsgruppens projektledare.

Resultatet kommer att redovisas på NBOs årskonferens 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]