[ Annons ]

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 17 september, 2021

Nytt regeringsuppdrag ska främja social hänsyn i byggbranschen

Jämställdhet och arbetet mot diskriminering vid offentliga upphandlingar inom bygg- och anläggningssektorn bör förbättras. Regeringen ger därför Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att utveckla och informera om stöd.

Bostadsminister Märta Stenevi säger att företag som i dag arbetar för jämställdhet, icke-diskriminering och som erbjuder bra villkor inte ska missgynnas i konkurrensen om offentliga uppdrag jämfört med företag som väljer att ta kortsiktiga genvägar på arbetstagarnas bekostnad. 

– Med tydligare kravställning vid upphandlingar kommer arbetsförhållandena i branschen kunna förbättras, säger hon i ett uttalande.

[ Annons ]

Även en kompetenshöjande insats genomföras, i syfte att öka användningen av arbetsrättsliga villkor vid upphandling mot sektorn. Genom att det ställs krav om sociala hänsyn ges företag i branschen incitament att värna mer om en inkluderande arbetsmiljö.  

Genom att skapa krav för att skapa en inkluderande arbetsmiljö ska fler unga och vuxna att välja en utbildning på gymnasial- eller högskolenivå med inriktning mot bygg- och anläggning oavsett kön och bakgrund. Om fler kvinnor väljer att arbeta inom sektorn motverkas den könssegregerade arbetsmarknaden och därmed bidrar uppdraget till det jämställdhetspolitiska delmålet ekonomisk jämställdhet.

I informationsinsatsen kommer även det stöd som har utvecklats av myndigheterna vad gäller arkitektur och gestaltad livsmiljö, minskad klimatpåverkan och projektkultur att ingå.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]