Foto: Allan Seppa/SNS
Publicerat 21 februari, 2018

Nytt projekt om samhällsbyggnad på SNS

David Sundström, ny forskningsledare på SNS starta ett forskningsprojekt om samhällsbyggnadsfrågor. Fokus ska ligga på bostadsbyggande, infrastruktur och transporter.

Projektet ska i första fasen sammanställa en referensgrupp, bestående av företrädare för företag och myndigheter. Dessa ska sedan bidra med fakta, erfarenheter och synpunkter på rapporterna.

[ Annons ]

– Jag gillar SNS funktion som smältdegel mellan politik och forskning. Jag tror att samhället skulle vinna på att fler lyssnar på vad forskare har att säga. Och att forskare kan ställa mer samhällsrelevanta forskningsfrågor genom att lyssna på vad politiker, företagsledare och ämbetsmän anser om hur samhället fungerar, säger David Sundström.

David Sundström har en bakgrund inom ekonometri och disputerade i ämnet vid Umeå universitet 2016 Han har även studerat vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), och har bland anant forskat i effekter när miljökrav ställs vid offentliga upphandlingar.

– David har en bred forskningsbakgrund och är intresserad av aktuella samhällsproblem. Han är också pedagogisk och har utmärkt sig både som lärare och läroboksförfattare. Det är en stor tillgång i rollen som forskningsledare på SNS. Jag är jätteglad att han börjar hos oss. Han kompletterar de rekryteringar vi gjorde förra året på ett bra sätt, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]