[ Annons ]

Johan Mann, vd för Fastigo. Foto: Fastigo.
Publicerat 2 maj, 2023

Nytt kollektivavtal för fastighetsbranschen

Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya kollektivavtalet är på 24 månader och har ett totalt värde av 7,4 procent.

Avtalet berör cirka 10 000 anställda i fastighetsbranschen, och gäller från den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025. Överenskommelsen innehåller löneökningar om 7,4 procent och följer därmed industrins märke i både nivå och avtalets längd.

Utöver det har parterna tecknat en överenskommelse för arbetstagare i anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med avtalet är att stärka arbetstagarens möjligheter för ett reguljärt arbete på arbetsmarknaden. 

[ Annons ]

– Vi är mycket nöjda över delen som handlar om att kunna anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Branschen är i behov av arbetskraft, samtidigt som arbetslösheten ökar, inte minst bland ungdomar och utrikesfödda. Att parterna tillsammans tar ansvar för denna samhällsutmaning och erbjuder förutsättningar för dessa personer är mycket bra, säger Johan Mann, vd för Fastigo och Lemmy Mauritzon, förbundsordförande för Fastighetsanställdas Förbund i ett gemensamt uttalande.

Just nu står branschen inför stora utmaningar i form av energipriser, ränteläge och inflation, och allt som underlättar kompetensförsörjning och som motverkar trösklarna in på arbetsmarknaden är ett steg i rätt riktning, menar Johan Mann.

– I kombination med samhällets övriga insatser i form av till exempel branschinriktade kampanjer kring nystartsjobb från Arbetsförmedlingen så hoppas vi att många kan bli vinnare, säger Johan Mann.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]