Fotograf: Siri Benedikt
Publicerat 19 juni, 2018

Nytt intiativ för motverkad segregation

Sabo och Vinnova startar upp fyra nya innovationslabb som ska motverka segregation, på olika platser i Sverige. Syftet med labben är att utveckla och utvärdera nya arbetssätt och modeller för nya bostadsområden.

Allmännyttans innovationslabb kallar man det initiativ där nya innovationslabbar etableras. Nu etableras fyra nya labb i Göteborg, Boden, Norrköping och Södertälje.

[ Annons ]

– Det här är ett steg i en längre process där SABO vill hitta nya sätt att stötta sina medlemsföretag i vår gemensamma utmaning med att bekämpa segregationen, säger Anna Kanervo, projektansvarig på Sabo.

I Göteborg drivs samarbetsprojektet Vårt Rannebergen, av Hyresgästföreningen i Göteborg, Bostadsbolaget och Göteborgs stad.

– Vi är tacksamma för de möjligheter som nu skapas genom det innovationslabb som kommer att startas här. Rannebergen är en fantastisk plats att bo på. Här finns utmaningar, men också ett starkt engagemang bland dem som bor och jobbar i området för att förändra saker som inte fungerar, säger Rahim Maatoug, projektledare för Vårt Rannebergen.

I Boden är det bostadsbolaget Bodenbo som, tillsammans med lokala samarbetspartners, startar en labb.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

Sedan 2011 drivs Portalen i Norrköping av Hyresbostäder i Norrköping, studieförbundet ABF, Marieborgs folkhögskola, Svenska kyrkan och Norrköpings kommun. Där hoppas man hitta nya kreativa metoder för matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.

– Det känns jättespännande att få vara en del av SABOs och Vinnovas nationella arbete med innovationslabb. Det ger oss både energi, legitimitet och praktiska förutsättningar att på allvar testa och utvärdera nya arbetsmetoder i arbetet med att stödja nyanländas etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden, säger Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping.

I Södertälje ska Telge Bostäder, tillsammans med lokala aktörer etablera ett labb i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp.

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få andra förebilder än de unga vuxna som är kriminella i bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar så att de i stället är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från våld och brottslighet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

Sabo menar att innovationslabben ger värdefull kunskap och att erfarenhet kan samlas in, vidareutvecklas och spridas vidare till de allmännyttiga bostadsföretagen runt om i landet.

– Genom arbetet med Allmännyttans innovationslabb har vi redan fått kunskap om över 80 goda exempel, projekt och verksamheter i hela landet. Deras erfarenheter kommer på olika sätt att tas tillvara i projektet, säger Anna Kanervo, på SABO.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]