[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 17 januari, 2018

Nytt initiativ ska ge klimatsmart betong

Framställning av betong ger stora koldioxidutsläpp. Därför startas nu Betonginitiativet som vill snabba på arbetet mot en klimatneutral betong.

I dagsläget är det svårt att ersätta betong. Men samtidigt som materialets egenskaper på många sätt är fantastiskt, så står det samtidigt för stora koldioxidutsläpp.

[ Annons ]

Det kommer att bli ett problem menar en lång rad betongaktörer, byggare, beställare och kommuner, som i en debattartikel i Uppsala nya tidning skriver att politik, akademi och näringsliv måste samverka för att klara av att bygga de historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder som ligger framför oss, samtidigt som vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045.

– Vi måste hitta ett sätt att komma överens, där alla är villiga att stå för de extra kostnader som uppstår initialt. Och vi måste vara transparenta så att slutkunderna förstår. Som när man köper en ekologisk banan. Ja, det är dyrare, men det finns en god anledning till det, säger en av de som skrivit under debattartikeln, Filip Johnsson, professor på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik på Chalmers.

En av svårigheterna med att framställa klimatneutral betong är alltså kostnaderna. Klimatneutral cement uppskattas nämligen vara hela 70 procent dyrare att tillverka. En viktig del är att man måste kunna hantera resterna av koldioxiden som uppkommer i cementtillverkningen. Det är i dag tekniskt möjligt, bland annat med hjälp av CCS-teknik, att fånga in koldioxidutsläppen och förhindra att den släpps ut i atmosfären, för att slutligen lagra den i bergsformationer där den kan återbildas till mineraler.
Det är en riskabel process, både finansiellt och strukturellt. Men enligt Filip Johnsson är tekniken inget hinder.

– Egentligen inte. Den tekniken finns redan i dag, och tillämpas bland annat i större projekt på olika kraftverk. Utmaningen är i stället att hitta en finansieringsform, eftersom det rör sig om miljardinvesteringar. Det måste finnas en drivkraft till att vilja få fram koldioxidfri cement och betong. Och det finns incitament, eftersom efterfrågan på klimatneutrala hus kommer att öka mer och mer. Och då vill nog de allra flesta kunna säga att man använder sig av klimatneutral betong. Och vi har visat att en byggnad i kodioxidfri betong endast skulle bli marginellt dyrare, mindre än en halv procent. säger Filip Johnsson

Betonginitiativet ska tillsammans med Fossilfritt Sverige nu ta fram en färdplan för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong ska vara tillgänglig senast år 2030 och vara standard i Sverige 2045. Och under våren ska färdplanen överlämnas till regeringen.

– Politikerna är så klart positiva. Nu handlar bara om är hur vi får det att hända.

Dessa har skrivit under debattartikeln:

Svante Axelsson
Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Lena Erixon
Generaldirektör Trafikverket

Magnus Ohlsson
VD Cementa

Malin Löfsjögård
VD Svensk Betong

Marcus Svensson
VD ByggVesta Development

Johan Skoglund
VD och koncernchef JM AB

Christina Lindbäck
Hållbarhetschef NCC

Karolina Brick
Miljöchef Riksbyggen

Filip Johnsson
Professor i Uthålliga Energisystem, Chalmers

Carina Edblad
VD Thomas Betong

Håkan Wifvesson
VD Swerock

Filip Sten
Affärsutvecklingschef Strängbetong

Robert Melander
Tekn. Lic. Betongexpert, Veidekke Sverige

Agneta Persson
Head of Energy Nordic Region, Anthesis Group

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]