Foto: Shutterstock
Publicerat 25 maj, 2018

Nytt hyresavtal om lägenheten brinner ner

Om en hyreslägenhet förstörs vid brand ska hyresgästen kunna begära ett nytt hyresavtal, om det finns skälig grund till det. Det är en av slutsatserna i en promemoria om hyresgästskydd som regeringen tog emot under fredagen.

Det finns idag inget lagligt stöd för att en hyresgäst har rätt till en annan lägenhet efter en förstörelse tillexempel en brand, eller att återinflytta efter att en lägenhet återbyggts efter skada.

[ Annons ]

Regeringen menar att hyresgästens därmed har en utsatt ställning eftersom den är beroende av hur hyresvärden agerar. I en promemoria av utredaren professor Bertil Bengtsson föreslås att hyresgäster ska ha rätt till en ny lägenhet om det är skäligt i samband med att en lägenhet förstörs.

Det är förstås ett problem för mindre fastighetsägare och avgörande ska då bli en intresseavvägning, som delvis liknar avvägningen i tvister om besittningsskydd; hyresnämnden ska, om det är skäligt med hänsyn till båda parters ekonomiska och personliga förhållanden, kunna förklara att hyresgästen har rätt till hyresavtal rörande första lämpliga lägenhet som hyresvärden förfogar över.

Om hyresvärden inte vill återuppföra ett brunnet bostadshus utan vill använda fastigheten till annat ändamål får detta accepteras; man ska inte kunna framtvinga en nybyggnad som inte stämmer med hyresvärdens planer.

– Det är bra att vi har får förslag på hur hyresgäster i en mycket utsatt situation kan skyddas. Jag ser fram emot att gå igenom förslaget, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, i en kommentar.

Promemorian tar också upp frågan om lokalhyresgästens skydd, men utredaren att det inte tillräckliga skäl för ett motsvarande skydd som för bostadshyresgäster, bland annat med hänsyn till det försäkringsskydd som normalt finns för företagare.

Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige,  konstaterar att frågan är komplex. Fastighetsägarna kommer nu att analysera detaljerna i förslaget inför att organisationen lämnar sina synpunkter på utredningen,

– Hyresgästerna har naturligtvis rätt känna sig trygga i sitt boende och redan med dagens lagstiftning erbjuds i princip alltid hyresgästen att flytta tillbaka eller till en annan lägenhet efter en brand. Samtidigt måste möjligheten till återflyttning vägas mot vad som är rimligt att begära av hyresvärdar, stora som små, om en lägenhet totalförstörs eller en hel byggnad brinner upp, säger Marie Öhrström.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]