[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 21 september, 2021

Nytt hållbarhetsforum ska främja branschens klimatarbete

Bostadsutvecklings sektorn behöver ett proaktivt och lösningsorienterat forum för hållbarhetsfrågor. Det menar RISE och fastighetsbolag, som tillsammans bildar Hållbart Stockholm 2030.

Tanken med hållbarhetsforumet Hållbart Stockholm 2030 (HS30) är att medlemmarna ska kunna dela kunskap och bidra till det konkreta arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. HS30 koordineras av forskningsinstitutet RISE och medlemmar är Einar Mattsson, Ikano Bostad, K2A, Magnolia Bostad, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ab (SBB) och Sveafastigheter.

RISE har fått i uppdrag att koordinera initiativet från de deltagande företagen. Från varje företag medverkar motsvarande hållbarhetschef samt operativ chef, för att åtgärderna ska vara verksamhetsnära och därmed snabbt kunna klargöra vilka insatser som gör skillnad.

[ Annons ]

– I HS30 medverkar aktörer som på riktigt vill arbeta för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på än större allvar. Vi vill tillsammans öka takten i omställningen, säger Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare, RISE.

Tanken är att HS30, vars ligger på Mälardalsregionen, ska leda till användbart lärande och konkreta åtgärder inom miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan exempelvis handla om hur verksamheterna arbetar med livscykelanalyser, minskar koldioxidutsläpp, främjar urbana ekosystemtjänster och hur branschen kan utveckla trygga bostadsområden där människor trivs och mår bra. 

– Framtidens stadsutveckling måste bli mer hållbar, på riktigt. För att snabbare ställa om krävs att företag inom branschen samarbetar mer, och tillsammans med offentlig sektor driver på omställningsarbetet. HS30 är ett sådant initiativ, säger HS30:s deltagande företag i ett gemensamt uttalande.

Fakta: 

HS30 kommer initialt ha sex längre träffar per år med olika teman, där experter från näringsliv, akademi, myndigheter och forskningsinstitut medverkar. Träffarna kommer varvas med plats- och studiebesök samt externa arrangemang som fler kan ta del av. HS30 fokuserar på fastighetsbolag verksamma i Mälardalsregionen, men den kunskap som samlas kommer spridas bredare än regionens gränser. Bland annat kommer externa event arrangeras för att förmedla den samlade kunskapen. HS30 är öppet för fler medverkande aktörer som vill arbeta tillsammans för snabb omställning till en hållbar bostadsbransch.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]