Fastighetsägarna MittNords vd Björn Söderholm.
Publicerat 25 juni, 2018

Nytt förvaltningsindex visar faktiska kostnader

Ett nytt fastighetsförvaltningsindex ska ge nytt bränsle åt höstens hyresförhandlingar. Siffrorna har tagits fram av SCB på uppdrag av Fastighetsägarna.

Tanken är att det nya fastighetsförvaltningsindexet för bostäder, kontor och butiker ska vara en hjälp på fastighetsägare att följa kostnadsutvecklingen i branschen och ge underlag och stöd för justering av priser i olika avtal. Räkna med att siffrorna även kommer att dyka upp när hyresförhandlingarna tar fart i höst.

[ Annons ]

I justeringarna av den generella hyresnivån har förhandlingsparterna lutat sig mot konsumentprisindex (KPI), som avspeglar prisutvecklingen på varor och tjänster.

– Med ett fastighetsförvaltningsindex kan vi tydligare visa hur de faktiska kostnaderna ser ut för fastighetsbranschen, säger Fastighetsägarna MittNords vd Björn Söderholm.

Indexet baseras på aktuella nivåer och den årliga utvecklingen av drift- och underhållskostnader. Underlaget bygger på uppgifter som SCB samlat in från mer än 200 medlemsföretag i landet.

– Förhoppningen är att indexet blir normerande för branschen, säger Björn Söderholm.

I fastighetsförvaltningsindex kommer det att gå att hitta siffror dels för bostäder, dels för kontor och butiker.

– I fastighetsförvaltningsindexet har uteslutande fastighetsrelaterade kostnader vägts in och vi anser därför att det är mer relevant än konsumentprisindex. Det avspeglar fastighetsbranschens kostnader och inget annat. Vår förhoppning är att detta index ska användas i hyresförhandlingarna såväl på lokal- som på bostadssidan, säger Björn Söderholm.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]