[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 12 oktober, 2021

Nytt försök att sätta standard

Nu gör Svenska institutet för standarder, SIS, ett nytt försök att skapa en ny standard för byggnadsutformning av bostäder.

Det förslag till omarbetad standard ”SS 914221 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått” som var ute på remiss våren 2019 mötte omfattande kritik från bland annat Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier. Man såg bland annat stora problem i förslaget att anpassa bostadsytorna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilket skulle innebära krav på större bostäder. 

Nu har Svenska institutet för standarder, SIS, gjort ett omtag av förslaget. Med start i en workshop den 8 november vill man nu på nytt diskutera normalmått i sovrum, hygienutrymmen och kök med bygg- och fastighetsbranschen.

[ Annons ]

Nina Schröder, chef för sektionen Samhällsbyggnad på SIS, tror att det kommer landa bättre denna gång.

– Avsikten med remissen var att få in synpunkter även från de intressenter som inte har deltagit i kommitténs arbete. Deltagarna i kommittén Areamätning och funktionsplanering i byggnader har ägnat två år att gå igenom de cirka 900 kommentarerna från de 64 organisationer som svarade på remissen. Det har lett till många ändringar och förtydliganden, säger Nina Schröder.

Parallellt med arbetet att utforma en ny standard ska också Boverkets byggregler moderniseras och förenklas. Tanken är att byggsektorns ansvar blir större när de allmänna råden tas bort genom att enbart funktionskrav ska gälla.

– Att använda en standard är ett sätt att uppfylla funktionskrav men det nya regelverket ska också möjliggöra nya innovativa lösningar. Standarder kommer även i fortsättningen att beskriva acceptabla lösningar med verifierbara krav och SIS ser att förändringen medför behov av att ta fram nya standarder, säger Nina Schröder.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]