[ Annons ]

Sverigeförhandlingen har presenterat ett förslag som ska stimulera kommunernas investeringar i infrastruktur. ”Det är bra att staten ger dessa frågor prioritet”, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 10 juni, 2015

Nytt förslag ska stimulera satsningar på infrastruktur

Sverigeförhandlingen har presenterat ett förslag som ska stimulera kommunernas investeringar i infrastruktur. ”Det är bra att staten ger dessa frågor prioritet”, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

För att stimulera ökade kommunala infrastruktursatsningar föreslår Sverigeförhandlingen i ett delbetänkande att återföringen av värdeökningen på fastigheter ska hanteras i frivilliga exploateringsavtal.

[ Annons ]

– Det handlar om hur stort värde en infrastruktursatsning kan skapa och hur mycket som är realiserbart för fastighetsägaren. Detta värde kan sedan delas mellan fastighetsägaren och kommunen. På så sätt kan fastighetsägaren känna sig trygg med att infrastrukturen kommer till stånd på det sätt och i den tid som avtalas, säger HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson.

I delbetänkandet sätter Sverigeförhandlingen fokus på hur kommunernas investeringar i infrastruktur kan stimuleras. Sverigeförhandlingen föreslår att värdeåterföringen till kommunerna ska ske genom att en del av värdeökningen på fastigheter används till att delfinansiera infrastruktursatsningen inom ramen för exploateringsprocessen.

Tanken är att medel från värdeåterföring ska användas för att finansiera den infrastrukturinvestering som ger värdeökningen.

Fastighetsägarna Sverige välkomnar idén att de som tar del av utvecklingen också är med och delfinansierar den, så länge det finns en frivillighet och en transparens i hur det läggs upp.

–Det är bra att staten genom Sverigeförhandlingen ger dessa frågor prioritet, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, och fortsätter;

Sverigeförhandlingens förslag är frivilligt, förhandlingsbaserat och införlivas i exploateringsprocessen. Det känns som ett rimligt upplägg, säger Reinhold Lennebo.

Nu ska delrapporten om värdeåterföreningen ut på remiss för inhämtning av synpunkter.

Fkata/Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingens uppdrag är att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]