[ Annons ]

– Om detta genomförs slår det hårt mot branschen, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, om Företagskommitténs förslag om skatteändringar för aktiebolag. Kommittéordförande HG Wessberg tycker däremot inte att fördyringen för fastighetsbrancshen är så påtaglig.
Publicerat 12 juni, 2014

Nytt förslag ger ökad skatt för fastighetsbranschen

– Om detta genomförs slår det hårt mot branschen, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, om Företagskommitténs förslag om skatteändringar för aktiebolag. Kommittéordförande HG Wessberg tycker däremot inte att fördyringen för fastighetsbrancshen är så påtaglig.

Som väntat kom Företagsskattekommittén med ett förslag som ökar skatten för framför allt fastighetsbranschen. Enligt kommitténs beräkningar rör det sig om mellan 3,5 till 4 miljarder kronor per år i ökat skatteuttag.

[ Annons ]

Modellen som föreslås är att bolagen kan kvitta sina finansiella kostnader mot finansiella intäkter så länge de räcker. Den slopade avdragsrätten ska sedan ersättas med ett nytt avdrag, ett så kallat finansieringsavdrag, som uppgår till 25 procent av företagets skattemässiga resultat före avdraget. Alla företag får göra avdraget oavsett belåning. I princip innebär det att 75 procent av rörelseresultatet beskattas oavsett om bolaget har några finansiella kostnader kvar eller inte.

Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, har ännu inte hunnit sätta sig in alla detaljer i förslaget men kan ändå konstatera att det inte finns något som ändrar de tidigare bedömningarna som man gjort.
– Om detta genomförs slår det hårt mot branschen. Jag tycker i princip att syftet är vällovlig att jämställa eget med lånat kapital, men man har tyvärr inte beaktat de särskilda förutsättningar som en kapitalintensiv bransch som fastighetsbranschen har där lånat kapital är en del av råmaterialet.

Hon påpekar att det framför allt inte kommer att underlätta ett ökat bostadsbyggande, vare sig för privata eller kommunala bolag.

HG Wessberg, ordförande i kommittén, tycker inte att den fördyring som fastighetsbranschen får är så påtaglig.
– De får allt som allt en halv procents högre kostnad för sin upplåning vilket motsvarar cirka fyra miljarder för hela branschen. En bransch som för övrig har låg beskattning inte minst vid försäljningar. Men det är inget som legat till grund för våra förslag. Viktigast är att komma åt den obalans som råder mellan eget och lånat kapital.

Wessberg betonar att Sveriges nuvarande skattesystem stimulerar företag att låna och ta hög risk. Och att det historiskt alltid är fastighetsbolagen som utlöser finanskriser som först bankerna och sedan staten får lösa.
– Bolagen seglar på stormiga hav med för liten barlast. Om vårt förslag gör att fastighetssektorn använder mer eget kapital så har jag svårt att förstå att det skulle drabba dem, snarare sörjer vi dem.

Kommer då detta förslag att omsättas i nya skarpa lagar efter att politiken sagt sitt?
– Ja, någonting blir det. Vi får se vilka reaktioner det blir när alla sätter sig ner och räknar, men det tycks enligt kommittén som om alla förutom fastighetsbranschen ska gå med vinst. Jag tror inte det stämmer, säger Ulla Werkell.

– Jag känner mig helt säker på att regeringen kommer att remittera det vidare och det här är ingen fråga som är blockskiljande. Man har svårt att säga nej till ett förslag som gör näringslivet blir mer robust, som täpper till räntesnurror och ökar konkurrenskraften i landet, säger HG Wessberg.

Läs remissen i sin helhet i pdf-format.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]