[ Annons ]

I budgetpropositionen som lämnades idag föreslår bostadsminister Stefan Attefall att eftersatt underhåll ska ge lägre hyra och att gemensamma byggregler införs. Dessutom att nyproduktionshyran kan förhandlas direkt mellan hyresgäst och fastighetsägare.
Publicerat 18 september, 2013

Nytt förslag: Eftersatt underhåll ska ge lägre hyra

I budgetpropositionen som lämnades idag föreslår bostadsminister Stefan Attefall att eftersatt underhåll ska ge lägre hyra och att gemensamma byggregler införs. Dessutom att nyproduktionshyran kan förhandlas direkt mellan hyresgäst och fastighetsägare.

I ett pressmeddelande skriver Socialdepartementet:

[ Annons ]

”Regeringen vill se över hur eftersatt underhåll och låg standard tydligare ska kunna avspeglas i hyrorna. Regeringen överväger också att utveckla det så kallade systemet med presumtionshyror så att det även ska bli möjligt för hyresvärd och hyresgäst att träffa individuella avtal om hyror som får presumtionsverkan. En utveckling av presumtionssystemet berör endast nyproduktion och de som i dag bor i hyresrätt påverkas inte av en förändring.”

I propositionen finns även krav på gemensamma byggregler och skärpta energikrav för att få lägre byggkostnader.
”Enhetliga nationella byggnormer är en viktig byggsten i regeringens arbete för att öka bostadsbyggandet. Detta är ett led i att göra bygg- och planprocessen billigare och enklare. Dagens system med skiftande lokala särkrav försvårar produktivitetsutvecklingen inom byggindustrin och leder till högre byggkostnader vilket drabbar hyresgästerna. Regeringen anser att det är bättre med hårdare nationella krav som är gemensamma.”

– Det är önskvärt att hyrorna bättre avspeglar hyresgästernas upplevelser av sitt boende. Samtidigt som en god förvaltningskvalitet ska kunna ge utdelning i högre hyror bör därför bristfällig kvalitet kunna resultera i hyressänkningar, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna i en kommentar.

Regeringen öppnar även för att fastighetsägare vid nyproduktion ska kunna teckna individuella avtal med hyresgästerna. Idag förhandlas de så kallade presumtionshyrorna fram mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen.
– Den friare hyressättningen vid nyproduktion som regeringen överväger är en välkommen åtgärd för öka intresset för att bygga hyreslägenheter. Ännu bättre hade det naturligtvis varit om regeringen lagt fram ett förslag och inte bara övervägde att göra det, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]