[ Annons ]

Publicerat 21 augusti, 2012

Nytt förslag: Bort med taxeringsvärden på fastigheter

Fastighetsägarna är försiktigt positiva till utredningens förslag. – Det är rimligt och mer rättvist att man beskattar på yta istället för per lägenhet. Idag slår det hårt mot fastigheter med många små lägenheter, till exempel studentrum, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige. En fastighet på 700 kvadratmeter med två lägenheter betalar i dag 2 […]

Fastighetsägarna är försiktigt positiva till utredningens förslag.

[ Annons ]

– Det är rimligt och mer rättvist att man beskattar på yta istället för per lägenhet. Idag slår det hårt mot fastigheter med många små lägenheter, till exempel studentrum, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

En fastighet på 700 kvadratmeter med två lägenheter betalar i dag 2 730 kronor i fastighetskatt. En likadan fastighet med tio lägenheter får betala 13 650 kronor.
– Vår grundinställning är att fastighetsskatten ska bort för hyreshus eftersom det sker en dubbelbeskattning, men det har inte varit denna utrednings uppgift att titta på. Nu är frågan för regeringen att hitta nivåer som är rimliga, menar Ulla Werkell.

Utredningen föreslår också, att landet delas in i tre skattezoner. Dyrast blir fastighetsavgiften i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö (region 1), något lägre i de så kallade mellankommunerna (region 2) och lägst i glesbygd (region 3).  För flerbostadshusägare är förslaget att kvadratmeteravgiften blir 19,5 kr/kvm i region 1, 17,3 kr/kvm i region 2 och 11,2 kr/kvm i region 3. För en fastighet i Stockholm  innebär det att endast lägenheter över 70 kvadratmeter får ökad fastighetsskatt.

– Den sänkning av fastighetsavgiften till cirka 1 200 kr från år 2013, som regeringen presenterade i vårpropositionen, bör beaktas vid beräkningen av de framtida nivåerna, säger Henrik Tufvesson, näringspolitisk direktör på Fastighetsägarna Stockholm. Indelningen i tre zoner kan uppfattas som rimlig då den speglar efterfrågan. Men tyvärr följer inte dagens hyressättning den principen då Hyresgästföreningen inte vill beakta efterfrågan i hyresförhandlingarna. Dessa förslag till nya regler stärker Fastighetsägarnas argument för att efterfrågan bör tas med i hyresförhandlingarna.

För villaägare höjs taket på 6 800 kronor till 10 000 vilket innebär att småhusägare i ett 20-tal kommuner får höjd skatt.
– Det kommer leda till ny otrygghet på bostadsmarknaden. Vi tycker att utredningen borde ha föreslagit att avskaffa taxeringssystemet och införa ett indexsystem så att småhusägare kan förutse sina kostnader, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Förslaget i korthet

Landet delas i tre regioner: storstad, större städer utanför storstadsregionerna och glesbygdskommuner. Det nuvarande taket för fastighetsavgiften för småhus på 6 825 kronor föreslås höjas till 10 000 kronor i storstadsregionerna. I region två, utanför storstäderna, sätts taket till 9 600 kronor och i region 3, glesbygd, blir taket 6 450 kronor, det vill säga något lägre än dagens tak.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]