[ Annons ]

Om två år införs ett nytt EU-gemensamt fastighetsbegrepp som kommer att påverka flera svenska momsregler. Men redan nu uppmanar Fastighetsägarna Sveriges skattejurist regeringen att se över momslagstiftningen.
Publicerat 11 maj, 2015

Nytt fastighetsbegrepp påverkar flera momsregler

Om två år införs ett nytt EU-gemensamt fastighetsbegrepp som kommer att påverka flera svenska momsregler. Men redan nu uppmanar Fastighetsägarna Sveriges skattejurist regeringen att se över momslagstiftningen.

Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv har gemensamt utrett konsekvenserna av de kommande reglerna som kan medföra betydande kostnader för näringslivet.

[ Annons ]

Det nya fastighetsbegreppet kan enligt utredningen medföra stora materiella, finansiella och praktiska förändringar avseende exempelvis beskattningsland, vad som är momsfritt eller momspliktigt. Därutöver påverkas även avskrivningsunderlag och den praktiska hanteringen i redovisningen och IT-system.

Nu uppmanar Fastighetsägarna Sverige regeringen att se över momslagstiftningen.

– Vi anser att det behövs ta aktiva beslut från lagstiftaren för att kunna upprätthålla befintlig svensk omfattning och tillämpning om det är tanken, alternativt tydliggöra en förändrad momsbeskattning. Oavsett kommer det att krävas stora insatser för alla aktörer i näringslivet som i olika avseende berörs av ovanstående förändringar, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige och fortsätter.

– Finansdepartementet måste snabbt redogöra för hur en tänkt lagstiftning kan komma att se ut. Näringslivet kommer också att behöva lång tid för att ställa om till ett nytt regelverk och Skatteverket kommer att behöva anpassa sin rättsliga vägledning. Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, kan komma att vara obsoleta, säger Ulla Werkell.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]