[ Annons ]

Nu har ministerrådet och Europaparlamentet nått en uppgörelse om EU-kommissionens förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv. Nu skärps energibesparingskraven vid användning av befintliga byggnader och vid renovering.
Publicerat 27 juni, 2012

Nytt direktiv: Minska energianvändning med 17 %

Nu har ministerrådet och Europaparlamentet nått en uppgörelse om EU-kommissionens förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv. Nu skärps energibesparingskraven vid användning av befintliga byggnader och vid renovering.

Målet var tidigare att minska energianvändningen med 20 procent till och med år 2020, nu sänker man kraven och beslutar istället att sikta på 17 procents minskning till och med 2020. Direktivet som ministerrådet och Europaparlamentet nu kommit överens om ska under hösten behandlas av EU-parlamentet och kan först därefter införlivas i svensk lag.

[ Annons ]

Tidigare innehöll förslaget många detaljregleringar men nu har det ändrats och större utrymme ges till medlemsstaterna att själva bestämma.

– Direktivet kommer att påverka fastighetsägarna när det införlivas i svensk lagstiftning, men det återstår att se hur långtgående kraven blir. Det säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna, på Fastighetsägarnas hemsida,som genom European Property Federations arbete bevakat och påverkat utformningen av direktivet.

I det nya direktivet måste medlemsstaterna ta fram en långsiktig strategi för renoveringar av både bostäder och kommersiella byggnader. Direktivet främjar även energibesiktningar som stora företag kommer att vara tvungna att genomgå vart fjärde år.

Läs mer om direktivet här. http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2012/nytt-eu-direktiv-for-energieffektivisering

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]