[ Annons ]

Överblick över Norra Djurgårdsstaden. Bild: Adept & Mandaworks.
Publicerat 6 november, 2020

Nytt boendekoncept byggs i Norra Djurgårdsstaden

Among Giants Properties och Rico Estate Development planerar att bygga en ny typ av boende i Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden. Små lägenheter med gemensamma lokaler, restaurang och café står på agendan.

Markanvisningen går till ett projektbolag som ägs av Among Giants Properties och Rico Estate Development, och bostadshuset byggs i trästomme och får en bostadsyta på runt 8 000 kvadratmeter. Lägenheterna beskrivs som små och yteffektiva, med högt i tak som möjliggör sovloft. I huset ska även finnas ett gemensamt vardagsrum, en restaurang och ett café som erbjuder service och tjänster till de boende, samt biodling och solceller på taket.

– Staden ställer krav på att lägenheterna som ska byggs till viss del ska vara anpassade efter de olika boendekonstellationer och behov som finns i dagens samhälle. Det kan innebära flexibla bostäder, bokaler eller co-livingkoncept, som blir tydligt i denna markanvisning. I Kolkajen premierar staden innovativa lösningar och affärsmodeller som breddar utbudet av bostäder och lokaler för att tillmötesgå bredare målgrupper, säger Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden.

[ Annons ]

Nära 1 000 av de 1 500 bostäder som ska byggas i etappen Kolkajen är markanvisade.

Detaljplanen ligger vid vattnet Lilla Värtan och gränsar till Gasverket. I området planeras det även för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer, vilket ska göra området till en plats för stockholmare att umgås och vistas i. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

– I och med etappen Kolkajen adderas ytterligare ett antal hållbarhetsaspekter. Lokalgatorna blir i det närmaste bilfria med tillgänglig parkering i närheten, och staden ställer krav på att lägenheterna som byggs till viss del ska vara anpassade efter de olika boendekonstellationer och behov som finns i dagens samhälle. Det kan innebära flexibla bostäder, bokaler eller co-livingkoncept, vilket blir tydligt i denna markanvisning, säger Johan Nilsson (M), exploateringsnämndens ordförande.

Beslut om markanvisningen tas formellt i exploateringsnämnden den 12 november. Byggstart är planerad till 2029 och inflyttning till 2031.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]