[ Annons ]

Publicerat 9 juni, 2016

Nytt beslut: Polisen får kameraövervaka i Tensta och Rinkeby

Kammarrätten i Stockholm ger polisen rätt att kameraövervaka dygnet runt vid Rinkeby Centrum, Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm för att förebygga brott. Tillståndet gäller i två år.

Fastighetstidningen har tidigare skrivit om Fastpartner som fick avslag på sin ansökan om att få kameraövervaka dygnet runt i Tensta Galleria.

[ Annons ]

Polisen har även velat filma på torget utanför men tidigare fått avslag i förvaltningsrätten.

Nu väljer kammarrätten i Stockholm att bevilja kameraövervakning i området vid Rinkeby Centrum, Tenstaplan och Tenstagången.

Kammarrätten i Stockholm anser att det för att förebygga, avslöja eller utreda brott finns ett betydande intresse av att kunna komplettera polisens insatser med kameraövervakning vid områdena.

Man bedömer även att den mycket allvarliga och omfattande våldsbrottslighet som förekommer vid Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm gör att övervakningsintresset väger över det starka integritetsintresse som gäller i områdena.

– Vid bedömningen har särskilt beaktats den brottslighet som riktar sig mot samhället och dess företrädare, som polis och räddningstjänst, och att det är ett mycket angeläget samhällsintresse att komma tillrätta med denna brottslighet, säger kammarrättsrådet Erika Odung. Med hänsyn till det betydande integritetsintresse som berörs har också beaktats att kameraövervakningen begränsas till en tvåårig prövotid.

Fakta: Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholms län gav Polismyndigheten tillstånd till kameraövervakning vid Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm. Datainspektionen överklagade då besluten till förvaltningsrätten som kom fram till att kameraövervakning inte fick ske.

Polismyndigheten överklagade besluten till Kammarrätten i Stockholm som nu gör en motsatt bedömning.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]