[ Annons ]

I dag lanserar ett gemensamt snöskottningsavtal mellan Fastighetsägarna och Plåtslageriernas Riksförbund. I avtalet ställs bland annat krav på att personer på taken ska vara licensierade – ett stort steg för en säkrare gatumiljö på vintern.
Publicerat 10 oktober, 2012

Nytt avtal skärper kravet på snöröjarlicens

I dag lanserar ett gemensamt snöskottningsavtal mellan Fastighetsägarna och Plåtslageriernas Riksförbund. I avtalet ställs bland annat krav på att personer på taken ska vara licensierade – ett stort steg för en säkrare gatumiljö på vintern.

– Vi har under lång tid diskuterat avtalsförslag och olika överenskommelser med Plåtslagarna. Allt sedan en tragisk olycka på Drottninggatan i Stockholm 2002 då en ung pojke omkom har Fastighetsägarna jobbat intensivt för att underlätta för fastighetsägare att ta sitt ansvar kring snö och is från tak. Att sjösätta detta gemensamma avtal känns väldigt bra och mycket angeläget, säger Per Forsling på Fastighetsägarna som ansvarat för förhandlingarna från fastighetsägarhåll.

[ Annons ]

Inom två timmar från det att beställaren hör av sig ska entreprenören finnas på plats. Och en av avtalets centrala paragrafer anger att entreprenören ska uppvisa en inom branschen gällande licens för snöskottningsarbeten. Detta gäller även om entreprenören tar in en underentreprenör. Personalen ska också ha dokumenterad utbildning i hantering av säkerhetsutrustning.

– Med detta avtal tar vi ett stort steg för att få snöskottningen mer säker och ansvarfull. De senaste vintrarna har det tyvärr dykt upp många oseriösa företag med dålig utrustning och personal utan grundläggande kunskaper. Nu kan vi få bättre ordning på taken säger vd Thomas Dahlberg på Plåtslageriernas Riksförbund.

Snöskottningsavtalet gäller röjning av snö, is och istappar och avser enligt standardperioden 15 november – 15 april. Och innefattar såväl avspärrning, skyddstäckning, besiktning inför och efter vintersäsong som bortforsling av röjd snö och is.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]