Foto: Göteborgs Stad, Lo Birgersson
Publicerat 24 juni, 2019

Nytt arbetssätt införs för snabbare byggstart

Göteborgs Stad inför ett nytt arbetssätt som ska ge snabbare byggstart. Nu ska det bli möjligt att börja bygga strax efter att detaljplanen fått laga kraft.

Tanken med det nya arbetssättet är att byggaktören projekterar byggnaden samtidigt som detaljplanen utformas. Göteborgs Stad erbjuder dessutom särskilda processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och förbereda bygglovsansökan.

[ Annons ]

Inspiration till det nya arbetssättet har Göteborgs Stad hittat i Bostad2021, ett projekt mellan byggaktörer och Göteborgs Stad som startade 2014 och vars syfte var att snabbt skapa tusentals nya bostäder, med hjälp av samverkan och parallella processer.

– En viktig lärdom från Bostad2021 är att alla byggprojekt inte klarar av att nå en tidigare byggstart genom parallella processer. Därför är det nya arbetssättet bara aktuellt för projekt som har vissa förutsättningar, och en av de viktigaste är att byggaktören kan börja bygga så snart detaljplanen fått laga kraft, säger Henrik Kant, Göteborg Stads stadsbyggnadsdirektör.

Arbetet med parallella processer innebär att byggaren blir aktiv tidigt i processen och dessutom och har finansiella och organisatoriska möjligheter att följa den satta tidsplanen.

– Det kan innebära att även byggaktören behöver se över sina rutiner och arbeta på ett annat sätt än tidigare, säger Johan Benjaminsson som är t.f. chef för lantmäteriavdelningen och en av de som utvecklat det nya arbetssättet.

För att det nya arbetssättet ska fungera krävs även att det finns utbyggt vatten, avlopp och vägar som klarar den nya bebyggelsen. Marken ska även kunna bebyggas så fort detaljplanen fått laga kraft, vilket innebär att alla förhandlingar om markförvärv vara klara och inga större ledningsomläggningar ska behöva göras.

– Vi vet att en del andra kommuner erbjuder parallell fastighetsbildning eller parallell bygglovshandläggning som är två av delarna i vårt nya arbetssätt. Men att införa flera parallella processer som ett koncept som går att pröva i alla exploateringsprojekt är något nytt, fortsätter Johan Benjaminsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]