Nyhamnen i Malmö ska utforskas. Foto: Apelo?ga Malmo? stad Nyhamnen
Publicerat 10 maj, 2023

Nyhamnen och Rosengård del av stadsutvecklingsprojekt

ArkDes forskningssatsning Power of Places i Malmö har valt ut två team som ska utforska metoder för stadsutveckling i Rosengård och Nyhamnen.

Med grundfrågeställningen ”Hur tar vi tillvara på allt som redan finns när vi utvecklar nya platser?” ska det multidisciplinära teamet Layererd samt Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) utforska Nyhamnen respektive Rosengård.

Projektet genomförs i samarbete med Malmö stad och med stöd av?Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Förhoppningen är att teamens arbete ska leda till värdeskapande insikter om arkitekturen och stadsrummets betydelse för Malmöborna. 

[ Annons ]

– Vi utforskar hur vi tillsammans med Malmöborna kan forma staden och det ska bli spännande att se hur prototyperna tas emot i Nyhamnen och Rosengård. Förhoppningen är att vi lär oss nya saker som vi kan använda vidare i stadsutvecklingen, även i andra områden, säger Tobias Nilsson, direktör på fastighets- och gatukontoret Malmö, i en kommentar. 

Layererd, med bland andra den prisbelönta sydafrikanska arkitekten Sumayya Vally, konstrådgivaren och kuratorn Ana Sokoloff och arkitekten Daniel Feldman, ska jobba med stadsdelen Nyhamnen. 

– Genom en kombination av dialog, forskning, experimenterande, multimediaproduktion och “performative action” kommer teamet skapa en demokratisk plattform för diskussioner kring stadsutveckling i Nyhamnen, kommenterar Daniel Feldman på Layered. 

KoRP, som representeras av den Malmöbaserade konstnären Hanni Kamaly, ska arbeta i stadsdelen Rosengård, ett område som idag har ett utvecklat föreningsliv och en ung befolkning. Här ska teamet undersöka hur resurser och lokal kunskap kan tas tillvara i de pågående utvecklingsprocesserna.

– Rosengård står inför stora förändringar i områdets struktur som präglas av ett arkitekturideal med bilfria gröna rum mellan husen. Genom att inventera och söka oss in i rika arkiv av konst, dokumentärt berättande, poesi, musik, nyhetsjournalistik, plan- och bygghandlingar och forskning om och från Rosengård utvecklar vi sätt att lyssna, kartera och gestalta, säger Hanni Kamaly på KoRP i en kommentar.  

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]