Publicerat 16 mars, 2021

Nyfosas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Nyfosa kallas till årsstämma onsdagen den 21 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på totalt 4 kronor per aktie, fördelat på 3 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 1 krona i extra utdelning. Den ordinarie utdelningen utbetalas kvartalsvis med 75 öre per aktie och den extra utdelningen lämnas vid den första utbetalningen.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär att Johan Ericsson, Mats Andersson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad, och Jenny Wärmé omväljs till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av Johan Ericsson som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för anställda på högst 1,1 miljoner teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]