Publicerat 13 juli, 2021

Nyfosa ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet – ser intressanta affärsmöjligheter i Finland

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar högre hyresintäkter och ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 578 miljoner kronor (479), en ökning med 20,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 395 miljoner kronor (342), en ökning med 15,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 539 miljoner kronor (248), en ökning med 117,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 776 miljoner kronor (293). Varav 237 miljoner kronor (43) är hänförligt till resultat från värdeförändringar av fastigheter.

Resultatet efter skatt blev 711 miljoner kronor (249) och resultatet per aktie var 3,82 kronor (1,35).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 85,44 kronor (72,78).

"Nyfosa fortsätter att leverera det vi föresatt oss - att växa genom förvärv och bygga starka, hållbara kassaflöden. Under andra kvartalet 2021 fortsatte trenden med positiv nettouthyrning. Det händer mycket i våra regionsstäder där vi upplever att många av våra hyresgäster ser positivt på framtiden och att efterfrågan på lokaler är fortsatt stabil", skriver Nyfosas vd Stina Lindh Hök.

Nyfosas ser intressanta möjligheter till fortsatta affärer i Finland framöver, där man nyligen köpt en fastighetsportfölj för drygt 2,3 miljarder kronor.

Nyfosa, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter57847920,7%
Driftöverskott39534215,5%
Förvaltningsresultat539248117,3%
Resultat före skatt776293164,8%
Nettoresultat711249185,5%
Resultat per aktie, kronor3,821,35183,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor85,4472,7817,4%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]