Publicerat 21 april, 2021

Nyfosa ökade förvaltningsresultatet med 22 procent i första kvartalet

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 566 miljoner kronor (425), en ökning med 33,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 360 miljoner kronor (282), en ökning med 27,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 420 miljoner kronor (344), en ökning med 22,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 744 miljoner kronor (824).

Resultatet efter skatt blev 638 miljoner kronor (659), en minskning med 3,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,46 kronor (3,80), vilket innebär en minskning med 8,9 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 83,99 kronor (71,18).

Nyfosa, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter56642533,2%
Driftöverskott36028227,7%
Förvaltningsresultat42034422,1%
Resultat före skatt744824-9,7%
Nettoresultat638659-3,2%
Resultat per aktie, kronor3,463,80-8,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor83,9971,1818,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]