Publicerat 15 februari, 2021

Nyfosa minskar förvaltningsresultat i fjärde kvartalet, föreslår utdelning för första gången (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar högre hyresintäkter men lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår utdelningen för första gången.

Hyresintäkterna steg till 549 miljoner kronor (381), en ökning med 44,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 382 miljoner kronor (255), en ökning med 49,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 365 miljoner kronor (460), en minskning med 20,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint venture steg till 275 miljoner kronor (213), en ökning med 29 procent.

Resultatet före skatt var 455 miljoner kronor (592). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 90 miljoner kronor (131) och värdeförändring på finansiella instrument med 0 miljoner kronor (1).

Resultatet efter skatt blev 497 miljoner kronor (543), en minskning med 8,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,70 kronor (3,24), vilket innebär en minskning med 16,7 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 3 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,75 kronor per aktie, samt en extra utdelning om 1 krona per aktie. Det är första gången bolaget lämnar utdelning.

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 79,91 kronor per aktie (65,37) vid årsskiftet.

- Vi stänger ett starkt år för Nyfosa. Att under ett år genomföra förvärv för drygt 12 miljarder kronr och avyttringar för närmare 4 miljoner kronor är ett kvitto på att vi brinner för att göra affärer. Vi strävar ständigt efter att förbättra intjäningen och att skapa diversifiering i portföljen, kommenterar vd Stina Lindh Hök.

- Med en positiv nettouthyrning under varje kvartal och en tillväxt med 42 procent i det utdelningsgrundande kassaflödet per aktie är jag nöjd med året. Vi har klarat av utmaningarna med pandemin på ett bra sätt och vår bedömning är att vi även framåt har god motståndskraft med vår bredd i fastighetsbeståndet, fortsätter Nyfosa-chefen.

- Jag ser fram emot att fortsätta göra bra affärer och utveckla Nyfosa. Vi ska växa och bygga kassaflöden med en sund balansräkning. För oss innebär vår affärsidé en frihet att göra affärer där vi ser möjligheter, både på transaktionsmarknaden och i förvaltningen. Och vi ska göra det med en ännu tydligare riktning mot hållbarhet och minskad klimatpåverkan, avslutar Stina Lindh Hök.

Nyfosa, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter54938144,1%
Driftöverskott38225549,8%
Förvaltningsresultat365460-20,7%
Resultat före skatt455592-23,1%
Nettoresultat497543-8,5%
Resultat per aktie, kronor2,703,24-16,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor79,9165,3722,2%
Utdelning per aktie, kronor4,000,00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]