Publicerat 15 februari, 2021

Nyfosa minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 549 miljoner kronor (381), en ökning med 44,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 382 miljoner kronor (255), en ökning med 49,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 365 miljoner kronor (460), en minskning med 20,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 455 miljoner kronor (592).

Resultatet efter skatt blev 497 miljoner kronor (543), en minskning med 8,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,70 kronor (3,24), vilket innebär en minskning med 16,7 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,00 kronor (0,00).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 79,91 kronor (65,37).

Nyfosa, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter54938144,1%
Driftöverskott38225549,8%
Förvaltningsresultat365460-20,7%
Resultat före skatt455592-23,1%
Nettoresultat497543-8,5%
Resultat per aktie, kronor2,703,24-16,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor79,9165,3722,2%
Utdelning per aktie, kronor4,000,00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]