[ Annons ]

Stina Lindh Hök. Foto: Nyfosa.
Publicerat 23 oktober, 2020

Nyfosa köper fastighetsportfölj

Nyfosa har förvärvat samtliga fastigheter och projekt i Estea AB:s helägda dotterbolag och investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB till ett värde om cirka 2,5 miljarder kronor. 

Cirka 60 procent av portföljen är belägen i Stockholmsregionen och den ger enligt Nyfosa en attraktiv mix av fastighetskategorier, stabila kassaflöden och utvecklingspotential.

Förvärvet omfattar 16 fastigheter, varav en projektfastighet, belägna i Stockholm, Karlstad och Eskilstuna med en uthyrningsbar yta på cirka 92 tusen kvadratmeter. Skattefinansierade hyresgäster står för 55 procent av hyresvärdet och bland de större hyresgästerna återfinns Karlstad kommun, Region Värmland och Stockholms Läns Landsting. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till totalt cirka 160 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,4 år. Uthyrningsgraden uppgår till 94 procent. Som en del i affären övertar Nyfosa även pågående projektutveckling av fastigheten Nacken 1 i Eskilstuna med cirka 200 planerade hyresbostäder. Tillträde för fastighetsportföljen är planerat till den 16 november 2020.

[ Annons ]

– Portföljen som består av såväl hyresbostäder, skolor, vårdcentraler, kontor och lager/logistik passar Nyfosa mycket väl. Vi är en av få aktörer som kan förvärva en portfölj med så olika segment. Förutom att fastigheterna genererar ett säkert kassaflöde från en hög andel skattefinansierade hyresgäster pågår också flera detaljplanearbeten som vi bedömer kommer kunna generera cirka 20 000 kvm BTA bostadsbyggrätter i Stockholmsregionen”, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande VD för Nyfosa.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]