Publicerat 20 oktober, 2022

Nyfosa kallar till extra stämma för att besluta om återköpsbemyndigande

Aktieägarna i fastighetsbolaget Nyfosa kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 15 november. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv av egna stamaktier. Högst 10 procent av aktierna i bolaget får återköpas.

Styrelsen gör bedömningen att det ger ökat handlingsutrymme och kan bidra till ökat aktieägarvärde om styrelsen ges möjlighet att besluta om förvärv av egna stamaktier. Styrelsen har inte fattat något beslut om huruvida ett sådant eventuellt bemyndigande ska utnyttjas utan avser att utvärdera förutsättningarna vid varje given tidpunkt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]