Publicerat 26 oktober, 2020

Nyfosa genomför aviserat fastighetsförvärv från Galjaden som minskar något i storlek

Fastighetsbolaget Nyfosa har tecknat avtal med Galjaden Fastigheter om förvärv av en fastighetsportfölj till ett värde om 870 miljoner kronor. Portföljen, som främst består av fastigheter för lager-, industri- och grossisthandelsverksamhet, bidrar med starka kassaflöden och fortsatt tillväxt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyfosa meddelade den 16 september att bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 90 procent av en fastighetsportfölj till ett värde om 1,1 miljarder kronor från Galjaden Fastigheter. Under avtalsförhandlingarna har parterna dock kommit överens om att Nyfosa istället förvärvar 100 procent av en fastighetsportfölj till ett värde om 870 miljoner kronor. Förvaltningen av fastigheterna kommer efter tillträdet att hanteras externt av den befintliga förvaltaren genom avtal.

Fastighetsportföljens 22 fastigheter, varav två tomträtter, är belägna på tillväxtorter såsom Linköping, Norrköping, Södertälje, Sigtuna, Malmö och Sollentuna med en uthyrningsbar yta om totalt 94 000 kvadratmeter. Bland de större hyresgästerna återfinns Optimera, Bevego och Dahl. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 78 miljoner kronor och genomsnittlig återstående avtalslängd är 3,9 år. Uthyrningsgraden uppgår till 97,6 procent. Tillträde är planerat till den 15 januari 2021.

- Vi är mycket nöjda att kunna genomföra denna affär som bidrar med ytterligare tillväxt och stabila kassaflöden till Nyfosa. Fastigheterna kompletterar också vårt befintliga bestånd i tillväxtregioner med starka hyresgäster i bra lägen. Vi ser även fram emot vårt nya samarbete med Galjadens gamla förvaltarteam, vilka vi har stort förtroende för, kommenterar Stina Lindh Hök, vd i Nyfosa.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]